• RSS
 • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

Telefoniczne poradnictwo prawne i przyjmowanie skarg

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach udzielają osobistych, bezpłatnych porad z zakresu prawa pracy w następujące dni:

 • poniedziałek w godz. 9:00 - 18:00,
 • wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 9:00 - 15:00.

Jednocześnie informujemy, że w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Kielcach udzielane są telefoniczne porady z zakresu prawa pracy. Poradę można uzyskać dzwoniąc na numer telefonu:

 • z telefonów stacjonarnych:  801 002 412
 • z telefonów komórkowych:  459 595 132
 • w poniedziałek od godz. 9:00 do 18:00, 
 • w dniach od wtorku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00

 

Interesant może również skorzystać  z poradnictwa w formie telefonicznej w Centrum Poradnictwa PIP,  w dni robocze od godz. 9:00 do 15:00:

 • z telefonów stacjonarnych pod numerem: 801 002 006
 • z telefonów komórkowych pod numerem: 459 599 000 

 

Pytania pisemne należy kierować za pośrednictwem

poczty tradycyjnej na adres:

Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4

25-314 Kielce

 

Uwaga !  Nie odpowiadamy na anonimy!

 

Uprzejmie informujemy, że Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach, nie rozpatruje korespondencji otrzymanej pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 23 ze zm.).

Zgodnie z ww. przepisem podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

 1. osoby, od której pochodzi (jej imienia i nazwiska),
 2. adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) tej osoby,
 3. przedmiotu sprawy, której dotyczy.

 


GIP Przejdź do GIP Porady prawne