• RSS
 • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

07.03.2017

Poradnik dla osób niesłyszących

 

nieslysz-60x60 Poradnik postępowania dla osób niesłyszących, niedosłyszących, głuchoniewidomych
i mających problem z komunikowaniem.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (DZ. U. Nr 209, poz. 1243) osoba głucha, niedosłysząca lub głuchoniewidoma, zwana osobą uprawnioną, chcąca skorzystać z porad prawnych, technicznych oraz uzyskać pomoc w rozpatrzeniu innej sprawy wchodzącej w zakres kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy powinna umówić termin wizyty dogodny dla osoby uprawnionej wraz z określeniem w jaki sposób i w jakim zakresie Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach ma udzielić pomocy.

ZGŁOSZENIE TERMINU WINNO NASTĄPIĆ CO NAJMNIEJ NA 3 DNI ROBOCZE PRZED TYM ZDARZENIEM, Z WYŁĄCZENIEM SYTUACJI NAGŁYCH.

 • w sekretariacie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach
  Al. Tysiąclecia PP 4
  25-314 Kielce
  od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30
 • poczty elektronicznej - kancelaria@kielce.pip.gov.pl
 • telefonu 41 34 38 276, 41 34 44 365
 • faxu 41 34 03 201

Osoby uprawnione mają prawo do skorzystania w kontaktach z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Kielcach z pomocy osoby przybranej, czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw.


Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach zapewnia możliwość skorzystania przez osoby uprawnione z pomocy tłumaczy PJM, SJM oraz SKOGN wpisanych do rejestru.
 Plik do pobrania:

Zgłoszenie osoby uprawnionej dotyczące korzystania ze świadczenia


GIP Przejdź do GIP Porady prawne