Sprawozdania z działalności OIP w Kielcach.

Autor: OIP Kielce

Kliknij w poniższe łącze, aby przczytać sprawozdanie z działalności OIP Kielce.

sprawozdanie 2019 rok.pdf

sprawozdanie 2018 rok.pdf

sprawozdanie 2017 rok.pdf

sprawozdanie 2016 rok.pdf

sprawozdanie 2015 rok.pdf

sprawozdanie 2014 rok.pdf

sprawozdanie 2013 rok.pdf

sprawozdanie 2012 rok.pdf

sprawozdanie 2011 rok.pdf

sprawozdanie 2010 rok.pdf