• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

12.08.2022

Więcej informacji o poradach prawnych

Porady prawne w Okręgowym Inspektoracie Pracy

 

Bezpłatne porady prawne:

dla osób dzwoniących z telefonów stacjonarnych - 801 002 412

dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych - 459 595 132

dni i godziny udzielania porad telefonicznych: 
w poniedziałek od godz. 9:00 do 18:00,  od wtorku do piątku od godz. 9:00 do 15:00

 

Dodatkowo, bezpłatne telefoniczne porady prawne udzielane są przez Centrum

Poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy:

dla osób dzwoniących z telefonów stacjonarnych - 801 002 006

dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych - 459 599 000

 

Porady osobiste:

w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach
przy al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4, III piętro, pok. nr 311
w poniedziałki od godz. 9:00 do 18:00 oraz od wtorku do piątku od godz. 9:00 do 15:00

 

Dodatkowe formy porad:

przy pomocy Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP):
adres:  /OIPKielce/SkrytkaESP

pisemnie, na adres:
Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4, 25-314 Kielce

Porady dedykowane dla pracowników i pracodawców branży budowlanej od 22 sierpnia 2022 r. w każdy poniedziałek od godz. 10:00  do 12:00 pod nr telefonu 41 34 44 365
 

Pouczenie:

Zgodnie z art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej do Państwowej Inspekcji Pracy korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

1) osoby, od której pochodzi (jej imienia i nazwiska),

2) adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) tej osoby,

3) przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Brak powyższych danych spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.


GIP Przejdź do GIP Porady prawne