• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

12.08.2022

Zgłaszanie wypadków przy pracy

 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach:

502 671 069 - Tylko zgłaszanie wypadków (całą dobę, w dni powszednie i w święta)

41 34 44 365 – sekretariat (w godz. pracy urzędu)

 

Przy zgłoszeniu wskazane jest podanie następujących informacji:

   - nazwa i adres pracodawcy,

   - gdzie i kiedy wydarzył się wypadek,

   - skutki wypadku (rodzaj odniesionych obrażeń),

   - status poszkodowanego

     (pracownik, zleceniobiorca, pracownik agencji pracy tymczasowej itp.),

   - imię i nazwisko poszkodowanego, wiek, wykonywany zawód,

   - krótka informacja o okolicznościach zdarzenia,

   - dane do kontaktu z osobami mogącymi udzielić dalszych informacji
     (pracodawca, pracownik służby bhp itp.),

   - zgłaszający (imię i nazwisko, zajmowane stanowisko).

 

Obowiązki pracodawcy w razie zaistnienia wypadku przy pracy:

Obowiązki powyższe regulowane są poprzez art. 234 § 1, 2, 3 i 4 kodeksu pracy. Pracodawca, w razie zaistnienia wypadku przy pracy jest obowiązany do:

   - podjęcia niezbędnych działań eliminujących lub ograniczających zagrożenie

   - zapewnienia udzielenia pierwszej pomocy osobom poszkodowanym

   - ustalenia w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku

   - zastosowania odpowiednich środków zapobiegających podobnym wypadkom.

Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy powinno przebiegać zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 01.07.2009 r. w sprawie z ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. nr 105, poz. 870).

 

Obowiązki pracodawcy w zakresie zgłaszania i rejestrowania wypadków przy pracy:

Przepisy, wzory dokumentów oraz opis postępowania dostępne są na stronie  „Wypadek przy pracy” w Głównym Inspektoracie Pracy.


GIP Przejdź do GIP Porady prawne