• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

07.11.2018 Artykuł archiwalny

Konferencja dla rolników w Zespole Szkół Rolniczych w Sichowie Dużym

Konferencja dla rolników w Zespole Szkół Rolniczych w Sichowie Dużym

      W dniu 27 października 2018 roku odbyła się konferencja dla rolników pod hasłem „Otwórz się na bezpieczeństwo w gospodarstwie”, której organizatorem był Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach
i Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sichowie Dużym.
Do współorganizacji konferencji przystąpiła Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny i Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Konferencja skierowana była do rolników - uczniów Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zawodzie rolnik oraz sołtysów z gminy Rytwiany.

      W ramach konferencji Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach przeprowadził wykład na temat  „Szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy w rolnictwie". Przeprowadził prezentacje filmów instruktażowych PIP: „Bezpieczna obsługa maszyn i urządzeń rolniczych”, „Bezpieczna obsługa zwierząt”.

     Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach przeprowadził prezentację na temat: „Bezpieczeństwo w transporcie rolniczym”, w której pokazano zdjęcia z wypadków drogowych ciągników i maszyn rolniczych oraz zwrócono uwagę na przepisy ruchu drogowego w transporcie rolniczym. Przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Oddział Regionalny w Kielcach zreferowali następujące zagadnienia:

  • Zasady ubezpieczenia ogólnego oraz warunki wypłaty świadczeń pieniężnych
    z ubezpieczenia wypadkowego i chorobowego rolników,

  • Przyczyny i okoliczności wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników
    w województwie świętokrzyskim na podstawie danych z 2017 roku.

      W trakcie szkolenia z inicjatywy OIP w Kielcach zorganizowano ekspozycję ochron indywidualnych do pracy
w gospodarstwie rolnym. W czasie konferencji przeprowadzony został konkurs wiedzy o bhp w rolnictwie, w którym nagrody ufundował KRUS OR w Kielcach. Na zakończenie konferencji uczniowie Zespołu Szkół przedstawili programem artystyczny nawiązującym do 100-lecia Niepodległości Polski.

     W konferencji uczestniczył Grzegorz Forkasiewicz – Wójt Gminy Rytwiany, Piotr Mazur – dyrektor ZS CKR w Sichowie Dużym. Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział  Regionalny w Kielcach reprezentowała Beata Milewicz – kierownik działu prewencji. Komendę Wojewódzka Policji reprezentował asp. Mariusz Bednarski, a Okręgowy Inspektorat Pracy Stanisław Golmento - główny specjalista.GIP Przejdź do GIP Porady prawne