• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

24.09.2018 Artykuł archiwalny

Gospodarstwo z województwa świętokrzyskiego otrzymało ciągnik rolniczy jako nagrodę główną w ogólnopolskim konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

W dniu 21 września 2018 roku podczas Międzynarodowej Wystawy Rolniczej Agro Show w Bednarach k. Poznania uroczyście podsumowano ogólnokrajowy konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Nagrodę główną – ciągnik rolniczy, przeznaczoną dla właścicieli najbezpieczniejszego gospodarstwa w kraju w 2018 roku otrzymali państwo Agata i Zbigniew Przyjemscy z Kamieńczyc w województwie świętokrzyskim. W uroczystościach uczestniczył Okręgowy Inspektor Pracy - Adam Derza i główny specjalista Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach – Stanisław Golmento.

W konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” organizowanym pod patronatem Prezydenta RP przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego współorganizatorem jest Państwowa Inspekcja Pracy. Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Gospodarstwa rolne uczestniczące w konkursie były wizytowane przez komisje na etapie powiatowym, regionalnym i wojewódzkim. Z udziałem inspektorów pracy oceniano stan bhp w gospodarstwach rolnych oraz udzielano porad technicznych dotyczących bezpieczeństwa. Większość ocenianych gospodarstw w ostatnich latach była systematycznie modernizowana w celu poprawy warunki pracy. Za najbezpieczniejsze gospodarstwo w kraju uznano gospodarstwo państwa Agaty i Zbigniewa Przyjemskich z województwa świętokrzyskiego, którzy w nagrodę ufundowaną przez Prezesa KRUS otrzymali ciągnik rolniczy  URSUS C-380 o mocy 55 KW.

W uroczystym wystąpieniu do rolników i gości gali, pani Agata Przyjemska skierowała podziękowania do Okręgowego Inspektora Pracy w Kielcach – Adama Derzy oraz pracowników Państwowej Inspekcji Pracy za fachową i serdeczną pomoc oraz motywację do działań na rzecz likwidacji zagrożeń.

Nagrodę specjalną Głównego Inspektora Pracy oraz zestawy odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej dla wszystkich 16 gospodarstw, wręczył Zastępca Głównego Inspektora Pracy – Andrzej Kwaliński.

Organizatorzy podziękowali wszystkim, którzy uczestniczyli w komisjach oceny gospodarstw rolnych na różnych etapach konkursu.

 GIP Przejdź do GIP Porady prawne