Uwaga Upały!

Uwaga!    Upały

Praca w wysokich temperaturach – informacja dla pracodawców.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach apeluje:

Temperatura w miejscu pracy człowieka wpływa na jego wydajność, samopoczucie i zdrowie. W skrajnych przypadkach może zagrażać zdrowiu.

Podczas pracy w wysokiej temperaturze, głównie w czasie letnich upałów pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom zimne napoje.

Zasady zaopatrzenia pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych w napoje regulują przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60, poz. 279).

Obowiązek zapewnienia w czasie całej zmiany roboczej, w ilości zaspokajającej potrzeby pracujących napojów występuje podczas:

 UIotka:  PRACA W WYSOKICH I NISKICH TEMPERATURACH-ULOTKA.pdf  (kliknij i czytaj całą ulotkę)