• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

13.03.2023

Posiedzenie Świętokrzyskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie

W siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach  10 marca 2023r. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady ds. Bezpieczeństwa w Budownictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy. 

Spotkanie prowadził Jan Jóźwik - Przewodniczący Rady, Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Kielcach. 

W spotkaniu uczestniczyli: Anna Bujnowska (Wiceprzewodnicząca Rady, Przewodnicząca Okręgu Świętokrzyskiego Związku Zawodowego „Budowlani”), Kazimierz Pasternak (Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Świętokrzyskiego  NSZZ „Solidarność”), Anna Kotwa (Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej), Barbara Kieres (Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego), Ewa Skiba (Przewodnicząca Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa), Andrzej Witkowski (Przewodniczący Rady Głównej – Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa), Piotr Prędota (Dyrektor Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach), Andrzej Matysek (Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Forum Związku Zawodowego w Kielcach), Andrzej Lis (Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział Starachowice), Marcin Fornalski (Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział Kielce), Krzysztof Stoiński (Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział Końskie). Okręgowy Inspektorat Pracy reprezentowali: Grzegorz Kwiatek (Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Nadzoru), Jakub Bartniczak (Starszy Inspektor Pracy, Specjalista), Małgorzata Procner (Sekretarz Rady, Młodszy Inspektor Pracy)

Jan Jóźwik, Przewodniczący Rady, powitał zebranych oraz przedstawił program spotkania i prelegentów.

W trakcie spotkania informacje przedstawili:

  • Barbara Kieres Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego nt. zadań nadzoru budowlanego wynikających z przepisów prawa (ze szczególnym uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia przy wykonywaniu robót budowlanych) oraz najczęściej stwierdzonych nieprawidłowości wynikających z prowadzonych statystyk,
  • Jakub Bartniczak, koordynator tematu PIP - Strategia kontroli i działań prewencyjnych dla sektora budowlanego na lata 2022-2024 w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Kielcach nt. wyników kontroli prowadzonych w sektorze budowlanym przez OIP w Kielcach na podstawie danych z 2022r.

W części dyskusyjnej posiedzenia poruszano tematy związane z przestrzeganiem przepisów bhp na placach budów i brakiem doświadczonych specjalistów na rynku pracy.

Podkreślano, że nadal panuje przekonanie, że zapewnienie pracownikom ochrony zgodnej z wymaganiami obowiązujących przepisów i poprawa warunków pracy oznacza dla przedsiębiorstwa przede wszystkim dodatkowe nakłady finansowe i nie daje wymiernych korzyści. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że ponoszone przez przedsiębiorstwa koszty działań profilaktycznych łączone są przede wszystkim z korzyściami dla pracowników, zaś w samych przedsiębiorstwach koszty związane z niewłaściwymi warunkami pracy nie są na ogół obliczane. Dlatego w procesie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy konieczne jest uwzględnienie analizy kosztów i korzyści. W dalszym ciągu celem postępowania przetargowego jest zwycięstwo oferującego najlepsze i najtańsze warunki realizacji zamówienia. W związku z tym koszty związane z bhp traktowane są marginalnie, a czasem całkowicie zostają pomijane.

Ustalono, że posiedzenia  Rady będą odbywały się systematycznie, aby efektywnie służyć wymienianie doświadczeń dobrych praktyk oraz informacji w obszarze zmian prawa oraz technologii i organizacji pracy w budownictwie, a także podejmowaniu działań o charakterze prewencyjnym na rzecz bezpieczeństwa pracy w budownictwie.

 

 GIP Przejdź do GIP Porady prawne