• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

09.03.2023

Etap regionalny konkursu „POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY’

W dniu 3 marca 2023 roku pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz merytorycznym patronatem rektora Akademii Nauk Stosowanych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach przeprowadził regionalny etap ogólnopolskiego konkursu Państwowej Inspekcji Pracy pod nazwą „Poznaj swoje prawa w pracy”. W konkursie uczestniczyło 49 uczniów z 25 szkół ponadpodstawowych z województwa świętokrzyskiego.

Laureatami konkursu zostali: Klaudia Łodkowska, Katarzyna Grabowska i Adrianna Łukomska.

Konkurs Państwowej Inspekcji Pracy pod nazwą „Poznaj swoje prawa w pracy” odbywa się na etapie szkolnym, regionalnym oraz centralnym i jest organizowany dla uczniów szkół technicznych i licealnych, które przystąpiły do programu prewencyjnego PIP pod nazwą „Kultura bezpieczeństwa”. Celem programu i konkursu jest  popularyzacja wiedzy dotyczącej ochrony pracy, w tym przepisów bhp. W roku szkolnym 2022/2023 do programu przystąpiło 26 szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa świętokrzyskiego. Jesienią 2022 roku w szkołach przeprowadzone zostały eliminacje szkolne, w których uczestniczyło 304 uczniów.

 

Nad sprawnym przebiegiem etapu regionalnego czuwała Okręgowa Komisja Konkursowa pod przewodnictwem nadinspektora pracy Tomasza Barańskiego, w której skład wchodzili: Ewa Pietraszek z Kuratorium Oświaty, Kamil Rębosz - z ANS oraz Izabela Wojarska i Stanisław Golmento z OIP w Kielcach.  Komisja dokonała oceny 49 testów wiedzy składających się z pytań jednokrotnego i wielokrotnego wyboru oraz wyłoniła laureatów konkursu.  Pierwsze miejsce w etapie regionalnym konkursu zajęła Klaudia Łodkowska z Liceum Ogólnokształcącego w Staszowie, a równocześnie II miejsce zajęły: Katarzyna Grabowska z VI LO w Kielcach i Adrianna Łukomska z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Skarżysku Kamiennej. Wyżej wymienione uczennice będą reprezentować województwo świętokrzyskie podczas etapu centralnego konkursu w Warszawie w kwietniu 2023 roku.

 

Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe w formie mobilnych głośników, ufundowane przez Państwową Inspekcję Pracy. Do trzech kolejnych uczniów trafiły upominki Rektora Akademii Nauk Stosowanych. Pozostałe osoby wyróżniono dyplomami za udział, upominkami (20 osób) i atrakcyjnymi gadżetami Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach. Dla opiekunów przygotowujących uczniów przekazano listy gratulacyjne Okręgowego Inspektora Pracy w Kielcach. Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach dla trzech uczniów ufundował promesy na bezpłatne studiowanie na uczelni w kolejnym roku akademickim. Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach ufundował trzy nagrody dla nauczycieli: Klaudii Gajek z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu, Agnieszki Jachym z Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach i Edyty Lubienieckiej z Zespołu Szkół nr 2 w Starachowicach za zapewnienie największej frekwencji uczniów na etapie szkolnym konkursu.

 

Nagrody i dyplomy wręczył Pan Jan Jóźwik – Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy wspólnie z Panią Ewą Pietraszek wizytatorem Kuratorium Oświaty oraz dr Dariuszem Palaczem – dyrektorem Akademickiego Centrum Kształcenia Ustawicznego z Akademii Nauk Stosowanych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.

 

Opracował :

St. Golmento – koordynator konkursu.

 GIP Przejdź do GIP Porady prawne