• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

22.02.2023

Finał świętokrzyski Olimpiady Młodych Producentów Rolnych.

Finał świętokrzyski Olimpiady Młodych Producentów Rolnych.

Przy udziale Okręgowego Inspektoratu Pracy, w dniu 20 lutego 2023 r., w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu odbył się etap wojewódzki Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, którego głównym organizatorem był Związek Młodzieży Wiejskiej. Dla jednego z laureatów  Państwowa Inspekcja Pracy ufundowała nagrodę rzeczową w formie myjki ciśnieniowej. Honorowym gościem Olimpiady była Pani Agata Wojtyszek  - Poseł na Sejm RP.

Etap wojewódzki poprzedzony został konkursami powiatowym przeprowadzonymi w powiecie buskim, kazimierskim i jędrzejowskim. W trakcie spotkań przedstawiciel OIP w Kielcach wygłosił dla 64 osób prelekcje na temat bhp w rolnictwie oraz różnych form zatrudnienia w gospodarstwach rolnych. Najlepsi uczestnicy otrzymali od OIP nagrody rzeczowe i upominki.

Do etapu wojewódzkiego Olimpiady przystąpiło 40 osób. Uczestnicy napisali test wiedzy, w którym znalazły się także przekazane przez OIP,  pytania dotyczące bhp w gospodarstwach rolnych. Po podsumowaniu punktów z testu i części praktycznej 10 osób z najwyższą liczbą punktów zostało zakwalifikowanych do ścisłego finału. W wyniku podsumowania punktów z testu i finału ustnego laureatami etapu wojewódzkiego olimpiady, którzy będą reprezentować nasze województwo w finale krajowym zostali:

  1. Dominik Puto – rolnik indywidualny, powiat jędrzejowski, gmina Słupia,
  2. Piotr Malarczyk – rolnik, powiat kielecki, gmina Piekoszów,
  3. Jan Kalist – uczeń ZSCKR  w Sandomierzu, powiat sandomierski,
  4. Kamil Kaczmarski – uczeń ZSCKR w Sandomierzu, powiat sandomierski,
  5. Mateusz Doktór – rolnik, powiat buski, gmina Nowy Korczyn.


GIP Przejdź do GIP Porady prawne