• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

13.02.2023

Spotkanie z Przewodniczącym Zarządu Krajowego Związku Zawodowego „Budowlani”

Adam Derza, Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach na zaproszenie Anny Bujnowskiej  Przewodniczącej Okręgu Świętokrzyskiego Związku Zawodowego „Budowlani” wziął udział w spotkaniu z Przewodniczącym Zarządu Krajowego Związku Zawodowego „Budowlani” Zbigniewem Janowskim oraz z  prezesami firm, w których działają organizacje związkowe z Okręgu Świętokrzyskiego.

Spotkanie odbyło się w dniu 8 lutego 2023 r. w Hotelu Ameliówka koło Kielc.

Tematem spotkania był: „Dialog społeczny w dobie kryzysu energetycznego i inflacyjnego – obszary i zakres współpracy pracodawców ze związkami zawodowymi, organizacjami sektora przemysłu wyrobów budowlanych oraz instytucjami państwowymi”.

Anna Bujnowska - Przewodnicząca Okręgu Świętokrzyskiego Związku Zawodowego „Budowlani ” podziękowała  uczestnikom za wieloletnią owocną współpracę ze związkami zawodowymi, w tym Okręgowemu Inspektorowi Pracy w Kielcach Adamowi Derzie,  Przewodniczącej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa Ewie Skibie, Dyrektorowi Biura Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Wiesławie Sobańskiej oraz przedstawicielom dużych przedsiębiorstw reprezentowanych m.in. przez Józefa Dąbka - Prezesa Kopalni Wapienia Morawica S.A., Adama Deca - Dyrektora Zarządzającego Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. w Nowinach, Magdalenę Szczukiewicz -  Dyrektora Świętokrzyskiej Grupy Przemysłowej INDUSTRIA S.A., Jacka Reka - Prezesa Świętokrzyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Domator” w Kielcach, Janusza Kwapisza Dyrektora Doliny Nidy Sp. z o. o. w  Leszczach.

Anna Bujnowska przedstawiła zebranym działania podejmowane w 2022r. przez  Okręg Świętokrzyski  Związku Zawodowego „Budowlani” na terenie Województwa świętokrzyskiego.

Przypomniała m.in. kampanie informacyjno - prewencyjne prowadzone z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Kielcach, w tym m.in. udział inspektorów OIP w szkoleniach społecznych inspektorów pracy wspieranych przez związki zawodowe, zebrania Świętokrzyskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Kielcach, uczestnictwo w konferencji nt. „Psychospołeczne przyczyny wypadków przy pracy” organizowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach przy współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Warszawie.  

Przewodniczący Związku Zawodowego "Budowlani" Zbigniew Janowski w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, że dla związków zawodowych istotne jest zagwarantowanie bezpiecznych warunków pracy w budownictwie, gdzie skala zagrożeń jest wyjątkowo duża. Zbigniew Janowski podkreślił rolę programów prewencyjnych prowadzonych na szczeblu przedsiębiorstw we współpracy z PIP. Jednocześnie wskazał, że związek zawodowy popiera intensyfikację kontroli bezpieczeństwa i warunków pracy w celu wyeliminowania zagrożeń wypadkowych.

W trakcie spotkania Zarząd Krajowy Związku Zawodowego "Budowlani" wyróżnił Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach ZŁOTYM MEDALEM 130-lecia Ruchu Zawodowego Budowlanych.GIP Przejdź do GIP Porady prawne