• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

19.12.2022

Konkursy wiedzy „Zarządzanie i bezpieczeństwo pracy w rolnictwie”

Konkursy wiedzy „Zarządzanie i bezpieczeństwo pracy w rolnictwie”

W  dniu 14.12.2022r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu przeprowadzono konkursu wiedzy pod nazwą: „Zarządzanie i bezpieczeństwo pracy w rolnictwie”, w którym uczestniczyło 30 uczniów. Organizatorem konkursu była Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach przy udziale dyrekcji szkoły, Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Oddziału Regionalnego KRUS w Kielcach. Zakres tematyczny konkursu obejmował zagadnienia wynikające z podstawy programowej przedmiotu bhp dla zawodów rolniczych tj. :

  • zagrożenia wypadkowe w środowisku pracy w gospodarstwach rolnych,
  • przyczyny i okoliczności wypadków oraz chorób zawodowych przy pracy w tym
    w gospodarstwach rolnych,
  • instytucje wspierające poprawę warunków pracy w Polsce KRUS, PIP, ARiMR,
  • organizacja stanowisk pracy przy pracach około rolniczych – obróbka drewna, prace warsztatowe, prace ziemne i na wysokości,
  • ochrony indywidualne i zbiorowe na stanowiskach pracy w rolnictwie,
  • elementy ratownictwa medycznego i bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Zadaniem uczestników konkursu było udzielenie odpowiedzi w teście wiedzy, składającym się z 40 pytań jednokrotnego wyboru. Dla 8 uczestników, którzy uzyskali najwięcej punktów z testu wiedzy wręczono nagrody rzeczowe w formie sprzętu elektronicznego. W imieniu Okręgowego Inspektora Pracy nagrody wręczył Pan Tomasz Barański – Nadinspektor Pracy OIP w Kielcach Dla wszystkich uczestników konkursu upominki przekazał Pan Marcin Piwnik – Starosta Powiatu Sandomierskiego. Na potrzeby konkursu Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach opracował bazę pytań składającą się ze 100 pytań tematycznych oraz prezentację multimedialną dla nauczycieli zawodów rolniczych.

Po zakończeniu testu wiedzy pani Izabela Wojarska – młodszy inspektor pracy OIP w Kielcach,  przeprowadziła wykład na temat „Formy zatrudnienia i obowiązki bhp w gospodarstwie rolnym”.GIP Przejdź do GIP Porady prawne