• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

14.12.2022

Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach Adam Derza na spotkaniu Wojewódzkiej Rady Programowej OHP

W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach 12 grudnia 2022r. miało miejsce spotkanie Wojewódzkiej Rady Programowej OHP połączone z uroczystością Wojewódzkiej Wigilii Ochotniczych Hufców Pracy. Przybyłych gości przywitał Wojewódzki Komendant OHP w Kielcach – Grzegorz Małkus. Podczas uroczystości obecni byli między innymi: Zbigniew Koniusz – Wojewoda Świętokrzyski, Andrzej Bętkowski – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, ksiądz biskup Marian Florczyk, Przewodniczący Rady Miasta Kielce – Jarosław Karyś, Andrzej Pruś – Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach – Adam Derza, Wiceprezes Zarządu Targów Kielce – Bożena Staniak, Prezes Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach – Janusz Piątek, Dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego PFRON – Andrzej Michalski, Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich – Beata Salata, Dyrektor Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach – Małgorzata Banasik-Rusak, Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Kielcach – Dariusz Wójcik, Duszpasterz OHP – ks. Dariusz Jarliński, komendanci Ochotniczych Hufców Pracy, kierownicy Ośrodków Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy, pracownicy biura ŚWK OHP.

„Zauważam, że wśród uczniów należących do tej organizacji można wyłowić talenty. Ważne jest, że społeczeństwo zauważa każdego człowieka bez względu na to, kim on jest. Jego zadaniem jest pomóc młodzieży” – powiedział biskup Marian Florczyk.

Wojewoda świętokrzyski, Zbigniew Koniusz, podkreślił, że OHP ma wiele swoich autorskich inicjatyw oraz, że „ najważniejsze, aby dać młodym osobom nie tylko gruntowne przygotowanie do zawodu, ale i do życia.”

Ten wyjątkowy wieczór umiliły występy artystyczne zespołu Kameleon z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP ze Starachowic.

 GIP Przejdź do GIP Porady prawne