• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

07.11.2022

Szkolenie skierowane do związkowców i społecznych inspektorów pracy

W siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach 25 osobowa grupa przedstawicieli różnych branż organizacji członkowskich zrzeszonych w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych Radzie Województwa Świętokrzyskiego uczestniczyła w wykładach prowadzonych przez przedstawicieli OIP Kielce. Uczestników spotkania przywitał Adam Derza, Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach. Podkreślił, że współpraca OPZZ z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Kielcach  to efekt realizacji polityki prewencyjnej i szkoleniowej Państwowej Inspekcji Pracy dla partnerów społecznych. Przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Świętokrzyskiego Elżbieta Drogosz zaznaczyła, że kolejne szkolenie obejmujące problematykę związaną z prawem pracy oraz bezpieczeństwem i ochroną zdrowia zostało przygotowywane w oparciu o sugestie związkowe, tak aby skutecznie wspierać działaczy związkowych, w szczególności społecznych inspektorów pracy w pozyskiwaniu aktualnej wiedzy oraz zwiększać ich udział na rzecz poprawy warunków pracy.

Jan Jóźwik, z-ca Okręgowego Inspektora Pracy w Kielcach przedstawił informację dotyczącą przestrzegania prawa pracy przez pracodawców w województwie świętokrzyskim na podstawie wyników kontroli inspektorów pracy.

Kamila Pawłowska inspektor pracy wygłosiła referat nt. „Analiza przyczyn wypadków przy pracy z uwzględnieniem czynnika psychospołecznego – program realizowany przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach”.  GIP Przejdź do GIP Porady prawne