• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

28.10.2022

Szkolenie dla przedsiębiorców i pracodawców firm z terenu województwa świętokrzyskiego wykonujących prace na wysokości

W dniu 25 października 2022r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach zorganizował szkolenie dla przedsiębiorców i pracodawców małych firm z terenu województwa świętokrzyskiego wykonujących prace na wysokości - głównie instalacyjne, konserwacyjne i pielęgnacyjne.

Marcin Jaros, Adam Derza, Piotr Bąk

OIP Kielce reprezentował Adam Derza – Okręgowy Inspektor Pracy i Jan Jóźwik – Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy. Szkolenie zostało zorganizowane przy współpracy z firmą KOMBUD Spółka z o.o. w Kielcach reprezentowaną przez Marcina Jarosa – Prezesa Zarządu oraz Przedsiębiorstwem Handlowo - Technicznym SUPON Spółka z o.o. w Kielcach reprezentowanym przez Piotra Bąka - Dyrektora Handlowego i składało się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczną stanowiły wykłady nt.:

  • „Identyfikacja zagrożeń związanych z wykonywaniem prac na wysokości oraz metody ich eliminowania i ograniczenia na przykładzie charakterystycznych wypadków przy pracy zaistniałych na terenie województwa świętokrzyskiego” (prelegentami byli Piotr Grabiński - Nadinspektor Pracy i Tomasz Barański - Nadinspektor Pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach).
  • „Bezpieczna technologia montażu i demontażu rusztowań budowlano - montażowych metalowych”:

- podział rusztowań metalowych,

- konstrukcja rusztowań budowlano montażowych,

- zabezpieczenia stosowane na rusztowaniach,

    - środki ochrony indywidualnej dla montażystów” (prelegentem był Józef     
    Snochowski z firmy KOMBUD Spółka z o.o. w Kielcach).

  • „Zasadnicze funkcje jakie musi spełniać indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości” (prelegentem był Piotr Bąk - Dyrektor Handlowy Przedsiębiorstwa Handlowo - Technicznego SUPON Spółka z o.o. w Kielcach).

W części praktycznej odbył się pokaz montażu rusztowań budowlano – montażowych metalowych, który przygotował Tadeusz Tutaj – Montażysta z firmy KOMBUD Spółka z o.o. w Kielcach

IMG9602
oraz dynamiczny pokaz indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, który przygotował Janusz Zbytek - Specjalista w Dziale Prezentacji i Szkoleń, Przedsiębiorstwo Handlowo - Techniczne SUPON Spółka z o.o. w Kielcach.

IMG9551

W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele 30 firm z terenu województwa świętokrzyskiego wykonujących prace na wysokości.GIP Przejdź do GIP Porady prawne