• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

25.10.2022

Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Budowlanych i jubileuszu 130 lat Ruchu Zawodowego Budowlanych w Okręgu Świętokrzyskim ZZ „Budowlani”

Adam Derza - Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach, Barbara Kaszycka - nadinspektor pracy oraz Kamila Pawłowska - inspektor pracy byli gośćmi uroczystego spotkania w Ameliówce k/Kielc w dniu 21 października 2022r z okazji Dnia Budowlanych i jubileuszu 130 lat Ruchu Zawodowego Budowlanych ZZ „Budowlani” w Okręgu Świętokrzyskim.

Na zaproszenie Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego w uroczystości uczestniczyli m.in.: Wiceprzewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani” Tomasz Nagórka, Przewodnicząca Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa Ewa Skiba, Dyrektor Biura Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Wiesława Sobańska, ksiądz dr hab. Rafał Dudała oraz Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr hab. inż. Grzegorz Świt.

Tomasz Nagórka podziękował za zaproszenie i w imieniu Przewodniczącego Zbigniewa Janowskiego przekazał wszystkim zebranym pozdrowienia oraz odczytał jego list skierowany do uczestników spotkania. „Dzień Budowlanych jest dla naszego Związku symbolem, jest manifestacją współpracy różnych branż, które reprezentowane są w naszej organizacji (…). Jest to także czas, w którym integruje się całe środowisko, reprezentujące zarówno stronę związkową jak i pracodawców, a także instytucje, urzędy i organizacje, którym zależy na całokształcie polskiego budownictwa, przemysłu materiałów budowlanych i branż pokrewnych” -  napisał Zbigniew Janowski.

Przewodnicząca Okręgu Świętokrzyskiego Związku Zawodowego „Budowlani” Anna Bujnowska podkreśliła, że związek chce się skoncentrować na czynnikach psychospołecznych, w miejscu pracy. „Są one niewątpliwie jednym z elementów, które mogą znacząco wpływać na kondycję psychofizyczną pracownika, a tym samym na jego zdolność do efektywnej a przede wszystkim bezpiecznej pracy. Ostatnio mieliśmy pandemię covid – była ona czynnikiem stresowym  w środowisku pracy, w życiu codziennym, w naszych rodzinach.(…) 12 października uczestniczyłam w konferencji „Psychospołeczne przyczyny wypadków przy pracy” – organizowanej przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach przy współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Warszawie – konferencja odbyła się w auli Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Bardzo dziękuję, że Państwowa Inspekcja Pracy w Kielcach i w Warszawie zrobiła wielki krok, bo celem nadrzędnym jest dbałość o bezpieczeństwo człowieka  w procesie pracy. W Polsce odnotowano 25 milionów dni absencji z powodu schorzeń zdrowia psychicznego w 2021 roku” - powiedziała Anna Bujnowska.

Goście złożyli władzom Okręgu gratulacje i życzenia. Wspominali także najważniejsze fakty ze wspólnych działań podejmowanych w minionych latach.

Adam Derza podkreślił, że Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach od wielu lat niezwykle wysoko ceni sobie wspólnie podejmowane działania i inicjatywy Związku Zawodowego ”Budowlani” na rzecz zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. „Kiedy mówimy Związek Zawodowy Budowlani to mamy na myśli profesjonalizm i otwartość na współpracę. „Budowlani” to także konkretni działacze zorientowani na dialog, których łączy i cechuje potrzeba zaangażowania i społeczna wrażliwość. Umiejętnie wykorzystują potencjał, by skutecznie reagować na problemy nurtujące polską gospodarkę, szczególnie w obszarze budownictwa, który niezmiennie charakteryzuję wysoki poziom wypadków przy pracy” – przypomniał Adam Derza.

IMG9435
 

Z okazji 130-lecia powstania ruchu zawodowego budowlanych okolicznościowymi medalami zostali wyróżnieni najaktywniejsi pracodawcy, przedstawiciele organizacji zakładowych, emeryci i przyjaciele związku: Ostrowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa, Kopalnia Wapienia „Morawica” S.A., Spółdzielnia Mieszkaniowa „Domator”, ”Wodociągi Kieleckie” Sp. z o.o.,  Dickerhoff Polska” Sp. z o.o., Trzuskawica S.A., Cementownia Ożarów S.A., Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o. o. oraz Juliusz Budziński, Anna Radosz, Bożena Czupryńska, Jolanta Koczywas, Janusz Głombiński, Tadeusz Michałek, Janusz Miłuch, Marek Zaręba, Jerzy Kaczmarski, Władysław Sołtys, Bogdan Święcicki, Paweł Metryka, Stanisław Nowak, Adam Treliński, Amelia Kaczmarska, Agnieszka Mrozowicz.

 

Z okazji Dnia Budowlanych odbyło się seminarium szkoleniowe poświęcone psychologicznym aspektom pracy, na którym wystąpili: ksiądz dr hab. Rafał Dudała –  Przywództwo służebne - lider”, inspektor pracy, psycholog Kamila Pawłowska – Pandemia czynnik stresowy w środowisku pracy – nowe zagrożenia i sposoby radzenia sobie z nim. Wpływ pandemii na środowisko pracy, na zdrowie i życie człowieka oraz psycholog Lidia Świeboda - Toborek – Kultura współpracy. Psychologiczne aspekty budowania pozytywnych relacji w środowisku pracy.

 

 

 

 

 

 GIP Przejdź do GIP Porady prawne