Podsumowanie etapu regionalnego konkursu z prawa pracy.

W dniu 28 maja 2021r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Kielcach odbyło się podsumowanie etapu regionalnego konkursu Państwowej Inspekcji Pracy pod nazwa „Poznaj swoje prawa w pracy” oraz wręczenie nagród dla laureatów i wyróżnionych uczniów. Honorowy patronat nad konkursem sprawował Minister Edukacji Narodowej.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach przeprowadził etap regionalny Konkursu przy współpracy Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. E. Lipińskiego w Kielcach.

Konkurs regionalny odbył się w dniu 22 kwietnia br. w formie online, uczestniczyło w nim 31 uczniów z 16 szkół ponadpodstawowych z terenu naszego województwa. Uczniowie mieli do rozwiązania test wiedzy skłądający się z 35 pytań.

Laureatami etapu regionalnego zostali:

IMG6340
 

Wyróżnienia przyznano dla:

Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe w formie sprzętu elektronicznego ufundowane przez: Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach, Wyższą Szkołę Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. E. Lipińskiego w Kielcach, Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz dyplomy za zajęte miejsce w etapie regionalnym. Laureaci otrzymali również dyplomy Głównego Inspektora Pracy za udział w finale centralnym Konkursu.

Dodatkowo Rektor WSEPiNM w Kielcach dla wszystkich laureatów przekazał promesy uprawniające do bezpłatnej nauki w pierwszym roku studiów. Dyplomy i nagrody rzeczowe otrzymali także wyróżnieni w etapie regionalnym uczniowie a pisemne podziękowania przekazano dla nauczycieli laureatów i wyróżnionych uczniów.

Nagrody i dyplomy wręczyli:

-   Adam Derza – Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach,

-   Teresa Kmiecik – wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach,

-   dr Krzysztof Wątorek – Prorektor WSEPiNM w Kielcach,

-   dr Waldemar Cisowski – Dziekan Wydziału Prawa WSEPiNM w Kielcach.

Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach pan Adam Derza skierował szczególne podziękowania dla dyrekcji i nauczycieli szkół ponadpodstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego, zaangażowanych w programie edukacyjnym Państwowej Inspekcji Pracy pod nazwą „Kultura bezpieczeństwa” oraz przygotowujących uczniów do Konkursu. Podziękowania przekazano także dla Kuratorium Oświaty i WSEPiNM w Kielcach, które ufundowały dodatkowe nagrody
i od wielu lat wspierają Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach w rozpowszechnianiu wiedzy na temat prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.