Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach Adam Derza 1 czerwca 2021 r. był gościem Radia Kielce.

Radio Kielce - kontrole przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w transporcie i magazynowaniu oraz praca młodych pracowników

 

Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach Adam Derza 1 czerwca 2021 r. był gościem Radia Kielce. Słuchaczom przedstawił wyniki kontroli przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w transporcie i magazynowaniu oraz obowiązki pracodawców przy zatrudnianiu młodych pracowników.

DSC0509
 

Adam Derza zwrócił uwagę na wymagania i zasady prewencji zmierzającej do ograniczenia ryzyka zawodowego związanego z pracą w magazynie i transporcie.  Przedstawił również podstawowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy w magazynie zawarte w obowiązujących przepisach. Podkreślił, że aby zrealizować obowiązek podjęcia skutecznych działań prewencyjnych, pracodawca powinien zidentyfikować wszystkie czynniki stanowiące źródło zagrożenia i wszystkie zagrożenia, jakie występują lub mogłyby wystąpić przy wykonywaniu określonych prac lub wynikające ze sposobu ich wykonywania.

Organizacja pracy w halach magazynowych czy też składowiskach odpadów, powinna zapewniać pełne bezpieczeństwo obecnym tam pracownikom oraz osobom postronnym.

Obowiązkiem pracodawcy jest przekazanie zasad bhp przed przystąpieniem do pracy, w trakcie szkoleń oraz ich ciągłe powtarzanie, aby wśród pracowników wyrobić nawyk bezpiecznej pracy. Dotyczy to wszystkich zasad obowiązujących przy magazynowaniu towarów i transporcie. Jest to o tyle istotne, że często przyczyną wypadków w magazynach jest lekkomyślność, brawura czy też nieuwaga samych pracowników.

Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach Adam Derza przypomniał również o szczególnej ochronie młodych pracowników w zakresie bezpieczeństwa pracy. Młodzi ludzie są szczególnie narażeni ze względu na brak doświadczenia, wyszkolenia i wiedzy. Potrzebują oni dobrych rad, informacji i właściwego nadzoru, jak również odpowiedniej, bezpiecznej i niezagrażającej zdrowiu pracy.