Dyżury Eksperckie Specjalistów PIP w mediach lokalnych

 

Informujemy, że w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach w czasie dyżuru telefonicznego będzie odpowiadał na pytania i udzielał porad czytelnikom gazet lokalnych i słuchaczom radia z zakresu zagadnień prawa pracy związanych głównie z trudnym okresem pandemii COVID-19.

Bezpieczeństwo w miejscu pracy, praca w czasie  kwarantanny, praca
w systemie zdalnym, czas pracy, świadczenia pracownicze  albo zamknięcie zakładu pracy – okres epidemii koronawirusa przyniósł ze sobą wiele dylematów.

Jak rozwiązać problemy pojawiające się w pracy, do czego jesteśmy zobowiązani jako pracownicy, a czego na podstawie obowiązujących przepisów mamy prawo wymagać od pracodawcy w tym trudnym czasie?

Na pytania z zakresu prawa pracy będzie odpowiadał ekspert z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach podczas specjalnego dyżuru telefonicznego
w podanych niżej terminach:

Radio Kielce – 23 luty 2021 (wtorek) w godzinach   9.30 – 10.30
pod nr. tel.  41 200 20 20

Gazeta Ostrowiecka - 23 luty 2021 (wtorek)
w godzinach   9.30 – 10.30  pod nr. tel.  601 621 734

Tygodnik Starachowicki – 24 luty 2021 (środa)
w godzinach   10.00 – 14.00   pod nr. tel.  41 274 83 34

Tygodnik Konecki, Tygodnik Skarżyski - 25 luty 2021 (czwartek)
w godzinach   10.00 – 12.00   pod nr. tel.  604 633 781

Telefony będą aktywne w godzinach dyżuru.

Proszę dzwonić w ważnych dla Państwa sprawach związanych
z zatrudnieniem.

Pytania do inspektora pracy można również przesyłać w czasie dyżuru
na adres mailowy redakcji.