Podsumowano konkurs online dla rolników

     W dniu 10.12.2020 roku podsumowano wojewódzki konkurs, prowadzony w formie on-line, pod nazwą „Otwórz się na bezpieczeństwo w gospodarstwie”. Inicjatorem konkursu był Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach przy współpracy ze Świętokrzyskim Oddziałem Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Oddziałem Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Świętokrzyską Izbą Rolniczą w Kielcach.

Do konkursu zgłosiło się 12 rolników – pełniących funkcję delegatów Świętokrzyskiej Izby Rolniczej z powiatów: kielecki, buski, opatowski, staszowski, jędrzejowski, sandomierski, starachowicki i skarżyski. Zadaniem uczestników konkursu było :

  1. Dokonanie oceny bezpieczeństwa pracy własnego gospodarstwa rolnego, na podstawie „Listy kontrolnej bhp w gospodarstwie rolnym” przekazanej przez OIP w Kielcach.
  2. Opis działań zmierzających do likwidacji wybranych zagrożeń we własnym gospodarstwie rolnym w 2020 roku wraz z dokumentacja zdjęciową (minimum 3 zagrożenia).
  3. Popularyzacja zagadnień bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych w swojej gminie lub sołectwie poprzez rozmowy z rolnikami, przekazywanie wydawnictw, promowanie strony internetowej z bhp w rolnictwie itp.
  4. Inne działania promocyjne w zakresie bhp w rolnictwie np. udział w organizacji imprez popularyzujących bhp, rymowanki itp.

Na podstawie oceny zadań, dokonanej on-line przez przedstawicieli organizatorów konkursu wyłoniono następującą klasyfikację laureatów:

I miejsce - Przemyski Dariusz zamieszkały w Starej Słupi w gminie Nowa Słupia, który otrzymał 260 punktów i nagrodę Okręgowego Inspektora Pracy. Rolnik w ramach konkursu uzupełnił w ciągnikach rolniczych brakujące gaśnice i apteczki; uzupełnił brakujące
i uszkodzone zabezpieczenia przed samo zamykaniem się wrót, dokonał zabezpieczenia otworów stropowych barierkami ochronnymi służących do przyjmowania i zrzucania słomy
i siana.

    gaśnica  drzwi


II miejsce - Biskup Daniel  zamieszkały w Bodzentynie gmina Bodzentyn który otrzymał 240 punktów i nagrodę Dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Kielcach. W ramach konkursu rolnik na budynku gospodarczym (przechowalni) wykonał oświetlenie poprawiające widoczność na podwórzu, zakupił dodatkowe zestawy uniwersalnych sygnalizacji świetlnych do przyczep i maszyn, usunął lub zabezpieczył wszystkie wystające poniżej 2m elementy (gwoździe, śruby, itp) w budynkach gospodarczych. Ponadto w imieniu zarządu Wojewódzkiego Związku Młodzieży Wiejskiej organizował finał wojewódzki Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, którego jednym z głównych celów jest propagowanie bezpiecznej pracy wśród młodych rolników.

oświetlenie
 

III miejsce - Glinka Michał gm. Secemin, który otrzymał 233 punkty i nagrodę Dyrektora Oddział Regionalny KRUS w Kielcach. W ramach zadań konkursowych rolnik uzupełnił zabezpieczenia ostrych narzędzi i urządzeń, odkładając je po zakończonej pracy
w odpowiednie i bezpieczne miejsce - niedostępne dla dzieci. Wykonał zabudowę zabezpieczającą przewożone ładunki na samochodzie ciężarowym oraz zapewnił maty antypoślizgowe używane do prac wykonywanych na drabinie a także zrobił naklejki
w miejscu przechowywania kluczyków do ciągników, maszyn i środków transportowych. 

naklejki
 

IV miejsce - Plusa Szymon gm. Skarżysko Kościelne, który otrzymał 213 punktów
i nagrodę Zarządu Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Rolnik wymienił uszkodzoną kostkę likwidując nierówności, zamontował w ciągniku apteczkę i gaśnicę w dostępnym miejscu oraz wymienił żarówki i lampy w tylnym oświetleniu oraz odmalował przyczepę.

przyczepa przed remontem przyczepa po remoncie
 

V miejsce - Borla Grzegorz gm. Nowy Korczyn, który otrzymał 179 punktów i wyróżnienie Okręgowego Inspektora Pracy w Kielcach. Rolnik przeprowadził przegląd instalacji elektrycznej i w tablicy rozdzielczej w garażu zamontował urządzenie różnicowo-prądowe, zabezpieczył zsyp ze stropu obory, a także zamontował dodatkowe lampy z tyłu kabiny ciągnika rolniczego.

VI miejsce - Fatyga Robert gm. Imielno, który otrzymał 155 punktów i wyróżnienie Okręgowego Inspektora Pracy w Kielcach. Rolnik poprzez wykonanie kojca dla psa zminimalizował ryzyko zaatakowania i poprawił standardy utrzymania psa, zakupił kliny do przyczep i ciągników zabezpieczające przed samoistnym stoczeniem się maszyn, zakupił osłony na wałki przekazu mocy ciągnika oraz przyłbicę wraz z wyciszającymi nausznikami przeznaczone dla operatora ciągnika rolniczego podczas pracy.

Pozostali rolnicy uczestniczący w konkursie dokonali oceny bhp na podstawie „Listy kontrolnej bhp w gospodarstwie rolnym” przekazanej przez OIP w Kielcach i zlikwidowali przynajmniej po 3 wybrane zagrożenia wypadkowe w swoich gospodarstwach. Łącznie w ramach konkursu zlikwidowano ponad 40 zagrożeń, przeprowadzono wiele rozmów z sąsiednimi rolnikami oraz przekonano uczestników do działania na rzecz popularyzacji zagadnień bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych.

Konkurs przeprowadzono po raz pierwszy w formie on-line i stał się dużą motywację dla rolników pełniących funkcję delegatów izb rolniczych. Z uwagi na pandemię, dyplomy i nagrody zostały dostarczone oraz wręczone w gospodarstwach rolnych lub innych miejscach przez fundatorów nagród z zachowaniem reżimów sanitarnych.