Podsumowanie prestiżowego konkursu - „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”

Autor: Podsumowanie prestiżowego konkursu - „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”

   W dniach 14 i 16 grudnia 2020 roku w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach wręczono nagrody Laureatom i Wyróżnionym w konkursie „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”.

Celem konkursu „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” jest promowanie działalności społecznych inspektorów pracy, którzy, realizując swoje ustawowe zadania, skutecznie wpływają na poprawę stanu bezpieczeństwa pracy w zakładach i ochronę uprawnień pracowniczych. Od 2019 roku konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i krajowym. Mogą w nim uczestniczyć zakładowi, oddziałowi i grupowi społeczni inspektorzy pracy, zgłoszeni przez organizacje związkowe. Główny Inspektor Pracy, na wniosek Kapituły, przyznaje wyróżnienia 16 społecznym inspektorom pracy, spośród których wyłanianych jest trzech, uhonorowanych nagrodami głównymi.

W bieżącym roku kalendarzowym Główny Inspektor Pracy wyróżnił dwóch społecznych inspektorów pracy  działających w zakładach zlokalizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego: Należą do nich:

IMG6173

Z uwagi na trudną sytuację epidemiczną w kraju i ograniczenia z tym związane, Główny Inspektor Pracy nie mógł osobiście złożyć gratulacji i podziękowań Laureatom na Zamku Królewskim w Warszawie, jak to odbywało się w latach poprzednich. Jednak, w celu okazania najwyższego uznania dla zaangażowania społecznych inspektorów pracy w budowanie powszechnej kultury bezpieczeństwa w kraju, nagrody honorowe, w imieniu Głównego Inspektora Pracy wręczył Okręgowy Inspektor Pracy Adam Derza. Wręczenie nagród poprzedziło odtworzenie nagrania z gratulacjami i podziękowaniami złożonymi przez Głównego Inspektora Pracy Andrzeja Kwalińskiego dla Laureatów i biorących udział w konkursie społecznych inspektorów pracy.

W czasie spotkania podsumowano również etap wojewódzki konkursu „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”.

W roku 2020 w konkursie udział wzięło 10 Społecznych Inspektorów Pracy. Przesłane zgłoszenia wraz z dokumentacjami ocenie poddała sześcioosobowa Komisja złożona z przedstawicieli Central Związkowych oraz pracowników OIP w Kielcach. W oparciu o postanowienia regulaminu konkursu Komisja na posiedzeniu w dniu 15 lipca 2020 roku zapoznała się z dokumentacją przesłaną przez uczestników konkursu oraz opiniami zakładowych organizacji związkowych i postanowił że:

- W 2020 roku w konkursie „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” nagrody otrzymali:

- Wyróżnienie w konkursie „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” otrzymali:

- Dyplom uczestnictwa w konkursie „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” otrzymali:

Nagrody Laureatom oraz wyróżnionym na etapie wojewódzkim konkursu „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” wręczył Okręgowy Inspektor Pracy Adam Derza w czasie spotkań, które odbyły się z uwzględnieniem reżimu sanitarnego.