„Piękne i bezpieczne gospodarstwo agroturystyczne”

Bezpieczeństwo pracy w gospodarstwach agroturystycznych

Od kilu lat Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach jest współorganizatorem wojewódzkiego konkursu dla rolników pod nazwą „Piękne i bezpieczne gospodarstwo agroturystyczne”. W  2020 roku konkurs przeprowadzony został w nowej, zmienionej formie. Właściciele gospodarstw, chcąc wziąć udział w konkursie musieli przesłać kartę zgłoszenia gospodarstwa oraz dokumentację zdjęciową w formie elektronicznej. Weryfikacja i ocena gospodarstw przeprowadzona została zdalnie przez członków komisji konkursowej na podstawie przesłanej e-dokumentacji. Przy ocenie konkursu brano pod uwagę standard świadczonych usług, tradycyjne zagospodarowanie siedliska, prowadzenie wyżywienia dla turystów, ekologiczny system oddziaływania na środowisko i człowieka, atrakcje w gospodarstwie, promocję oferty turystycznej oraz warunki BHP związane zarówno z działalnością rekreacyjną jak i rolniczą .

Laureatami konkursu „Piękne i bezpieczne gospodarstwo agroturystyczne w 2020 roku” zostali :

I miejsce : Gospodarstwo Agroturystyczne „Różane Wzgórze”, prowadzone przez Agnieszkę i Pawła Wysockich z Lubania z gminy Chmielnik w pow. Kieleckim. W gospodarstwie o powierzchni 90 ha prowadzona jest hodowla koni (30 koni) oraz ok 1000 gęsi i kaczek. Ponadto posiada sad owocowy mieszany z przewaga drzew jabłoni. W gospodarstwie prowadzona jest alternatywna działalność agroturystyczną z możliwością wynajęcia 11 miejsc noclegowych z wyżywieniem i nauką jazdy konnej, szydełkowania  oraz degustowania potraw z gęsi. Według oświadczenia właścicieli, w gospodarstwie przestrzegane są zasady bhp i każdorazowo przy pracy wykorzystuje się odzież roboczą oraz ochrony indywidualne. Część gospodarstwa związana z działalnością  rolnicza jest oddzielona od działalności turystycznej. W gospodarstwie są wyznaczone i oznakowane niebezpieczne miejsca na składowanie ostrych przedmiotów i niebezpiecznych maszyn oraz  środków ochrony roślin.

 

II miejsce zajęło  Gospodarstwo Agroturystyczne Gościniec „Baba Jagna” prowadzone przez
Katarzynę i Wiesława Tkaczuk z Chocimów z gminy Kunów w pow. Ostrowieckim. Gospodarstwo
 o powierzchni 11 ha prowadzi hodowlę 10 danieli i 3 koni oraz uprawia zboża.
W gospodarstwie prowadzona jest alternatywna działalność agroturystyczną z możliwością wynajęcia 20 miejsc noclegowych z wyżywieniem i nauką jazdy konnej, sauną . Właścicieli oświadczyli iż,
w gospodarstwie przestrzegane są zasady bhp i każdorazowo przy pracy wykorzystuje się odzież roboczą oraz ochrony indywidualne. Zwierzęta i wszystkie czynności z nimi są prowadzone
z zachowaniem zasad bhp. Usługi agroturystyczne a zwłaszcza wyżywienie są pod kontrolą Sanepidu.


 

III miejsce zajęło Gospodarstwo Agroturystyczne „Leśna Przystań” prowadzone przez Matyldę Kutrzyk z miejscowości Ciemiętniki w gminie Kluczewsko z powiatu włoszczowskiego. Gospodarstwo o powierzchni 7,5 ha w pobliżu rzeki i lasów wykorzystuje naturalne położenie do uprawiania agroturystyki. W gospodarstwie prowadzona jest alternatywna działalność agroturystyczną
z możliwością wynajęcia 26 miejsc noclegowych z wyżywieniem i spływami kajakowymi, połowem ryb oraz nauką jazdy konnej, sauną, siłownia na świeżym powietrzu i atrakcyjnym placem zabaw dla dzieci . Właścicielka oświadczyła iż, w gospodarstwie przestrzegane są zasady bhp. Przed sezonem turystycznym dokonywana jest szczegółowa wizytacja placu zabaw i sprzętu do rekreacji pod względem bezpiecznego korzystania. Część rolnicza gospodarstwa oznakowana jest tabliczka
z napisem „nieupoważnionym wstęp wzbroniony”.