Laureaci etapu regionalnego konkursu Lodołamacze 2020

W Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach  17 września 2020r. odbyła się uroczysta gala konkursu dla pracodawców, instytucji i osób wspierających zatrudnienie niepełnosprawnych Lodołamacze. W Kapitule Konkursu zasiadał Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach Adam Derza.

Po raz pierwszy w historii konkursu w Kielcach odbyła się gala regionalnego etapu tego ogólnopolskiego konkursu obejmującego województwa: małopolskie, podkarpackie, lubelskie i świętokrzyskie.

Laureaci Lodołamaczy to pracodawcy wrażliwi społecznie, którzy przełamują stereotypy i uprzedzenia, sprzyjają zawodowej aktywizacji osób niepełnosprawnych. W ich firmach pracownicy niepełnosprawni są na równi z pracownikami pełnosprawnymi zaangażowani w budowanie wspólnego sukcesu. Celem konkursu jest zwiększenie społecznej odpowiedzialności biznesu, szczególne honorowanie wszystkich tych, którzy dążą do wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, umożliwiają im dostęp do edukacji, pracy i aktywności społecznej.

W tym roku odbyła się już XV edycja konkursu, a nagrody przyznano w następujących kategoriach: Zakład pracy chronionej, Otwarty rynek pracy, Instytucja, Dziennikarz bez barier, Przyjazna przestrzeń, Zdrowa firma, jak co roku wręczono także Super Lodołamacza i Lodołamacza Specjalnego. 

Laureaci regionalnego etapu konkursu:

kategoria: Zakład Pracy Chronionej – Spółdzielnia Inwalidów „Elremet” z Białej Podlaskiej,

kategoria: Otwarty Rynek – firma „Spiżarni” z Lublina,

kategoria: Instytucja – Caritas Archidiecezji Lubelskiej,

kategoria: Rehabilitacja społeczno-zawodowo – Warsztat Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością z Krosna,

kategoria: Przyjazna Przestrzeń – Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolesztraszycach,

kategoria: Zdrowa Firma – Kopalnia Soli „Wieliczka”,

kategoria: Dziennikarz bez Barier – Ewa Dados z Radia Lublin,

Super Lodołamacz 2020 – Flying Wings Rzeszów – drużyna Rugby na wózkach,

Lodołamacz Specjalny – Stanisława Raczkiewicz,

Wyróżnienie – ks. Jan Jagiełka, wieloletni dyrektor Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie.

 

Serdeczne gratulacje !