• RSS
  • Wersja tekstowa
28.11.2019 Artykuł archiwalny

Uroczystość z okazji 100 rocznicy powołania Państwowej Inspekcji Pracy połączonej z wyróżnieniem pracodawców uczestniczących w programach prewencyjnych PIP w 2019 roku.

W dniu 22 listopada 2019 roku w Muzeum Narodowym w Kielcach, dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich obyła się uroczysta gala z okazji 100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy oraz podsumowania działalności prewencyjnej realizowanej w 2019 roku przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach, w której uczestniczyli przedstawiciele urzędów państwowych, samorządowych, nadzoru i kontroli, służb mundurowych, uczelni, organizacji związkowych, pracodawców, stowarzyszeń i instytucji działających na rzecz praworządności
i bezpieczeństwa pracy.

Spotkanie poprzedziła Msza Święta w intencji pracowników Okręgowego Inspektoratu Pracy
w Kielcach oraz ludzi świata pracy, celebrowana w Bazylice Katedralnej Wniebowzięcia NMP w Kielcach przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Mariana Florczyka.
 

W uroczystości udział wzięli m.in.: sekretarz Ochrony Pracy przy Sejmie RP Maria Zuba, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, dyrektor Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Kielcach Grzegorz Walendzik, świętokrzyski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny Jarosław Ciura, dyrektor Oddziału Terenowego Urzędu Dozoru Technicznego z siedzibą w Krakowie Artur Rozlach, dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach Paweł Kaleta, dyrektor Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział w Kielcach Tadeusz Jakubowski, dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Andrzej Michalski, świętokrzyski wojewódzki komendant Ochotniczych Hufców Pracy Jacek Sabat, prezes zarządu Targi Kielce Andrzej Mochoń, przewodniczący zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” Waldemar Bartosz, wiceprzewodniczący zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” Mieczysław Gójski, przewodnicząca Związku Zawodowego „Budowlani” Okręg Świętokrzyski Anna Bujnowska,  przewodniczący zarządu Wojewódzkiego Forum Związków zawodowych w Kielcach Andrzej Matysek

Ponadto na uroczystość przybyli - Honorowy Duszpasterz Ludzi Pracy przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Kielcach Ksiądz Prałat Jan Iłczyk oraz Duszpasterz Rolników Diecezji Kieleckiej Ksiądz Kanonik Tadeusz Szlachta.

Gości przywitał okręgowy inspektor pracy w Kielcach Adam Derza. W swoim wystąpieniu podziękował za wsparcie, aktywność i zaangażowanie na rzecz poprawy warunków pracy oraz zaznaczył, że Państwowa Inspekcja Pracy nie tylko kontroluje, ale również edukuje i promuje odpowiedzialnych przedsiębiorców, którzy dbając o wizerunek firmy świadomie inwestują
w bezpieczeństwo pracy. Podkreślił również, że konkursy organizowane przez Państwową Inspekcję Pracy mają na celu podkreślanie i propagowanie przykładów najlepszych rozwiązań organizacyjnych i technicznych w dziedzinie bezpieczeństwa pracy, a także promocję wiedzy i praworządności w stosunkach pracy.

Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek w liście skierowanym do uczestników spotkania pogratulował zwycięzcom, podkreślił znaczenie realizowanych przez Państwową Inspekcję Pracy działań prewencyjnych i kampanii, które przyczyniają się do tworzenia kultury bezpieczeństwa na polskim rynku pracy.  Przypomniał, że kiedy startowała pierwsza edycja konkursu „Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej” główna ideą było zaszczepienie wśród przedsiębiorców ducha rywalizacji nieco innej, niż wymaga od nich typowa, codzienna, ekonomiczna gra rynkowa. Obecnie konkurs stał się nie tylko szansą zdobycia nagrody,
ale przede wszystkim motywacja do dalszego rozwoju każdej firmy, także w kierunku stałego monitorowania i poprawy warunków pracy.

Sekretarz Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP Maria Zuba  podziękowała za profesjonalizm
i zaangażowanie w kształtowaniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska pracy.  Zaznaczyła, że
największym w przyszłości wyzwaniem dla inspekcji pracy będzie dostosowanie się do zmian w dziedzinie nowoczesnych technologii i cyfryzacji. W najnowszej generacji przemysłu nie można utracić z pola widzenia człowieka, a także godnego i bezpiecznego świadczenia przez niego pracy.

Z okazji rocznicy powołania polskiej inspekcji pracy wyświetlono film pt. „100-lecie Państwowej Inspekcji Pracy”.  

Przed uhonorowaniem zwycięzców konkursów okręgowy inspektor pracy Adam Derza wręczył 45 pamiątkowych statuetek dla osób szczególnie zaangażowanych na rzecz ochrony pracy w województwie świętokrzyskim

Wyróżnieni dziękując podkreślali, że ich sukces to efekt udanej współpracy inspektoratu, pracodawców i przedstawicieli pracowników.

Podziękowania w formie pamiątkowych grawertonów otrzymali również:

  • Pan Krzysztof Kieres – dyrektor generalny Dyckerhoff Polska Spółka z o.o.
    w Nowinach za współpracę przy organizacji w roku 2019 konferencji pod nazwą: „Zarzadzanie BHP – dobre praktyki w Świętokrzyskiem”
  • Pan Stanisław Rupniewski – prezes PHT „SUPON” Spółka z o.o. w Kielcach
    za współpracę przy organizacji pokazów sprzętu ochron indywidualnych podczas Międzynarodowych Targów Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy KIELCE WORK SAFETY-EXPO i działań edukacyjnych dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej
    w Kielcach - realizowanych w roku 2019.  

Następnie przystąpiono do wręczenia nagród laureatom konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Ze zgłoszonych firm wybrano 7 laureatów. W  2019 roku
w świętokrzyskiem laureatami zostali:

- w kategorii zakładów pracy zatrudniających do 50 pracowników

I miejsce:        PPUH "PA-DREW" PAWEŁ FĄFARA, KOŃSKIE

II miejsce:       HANNA JUSZCZAK - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO
                        -HANDLOWE "CAR-BUD",
CHMIELNIK

III miejsce:       MERCEDES AUTOCENTRUM SP Z O.O. Spółka komandytowa,   
 MAKOSZYN 

Wyróżnienia otrzymali:

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W LIPNIKU

RELAKSYJNO-KONTEMPLACYJNE CENRTUM TERAPEUTYCZNE SPES "PUSTELNIA ZŁOTEGO LASU", RYTWIANY

- w kategorii zakładów o zatrudnieniu 51 – 250 pracowników:

I miejsce:        SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS POLSKA SPÓŁKA Z O. O.
                        SZARBKÓW

- w kategorii zakładów o zatrudnieniu powyżej 250 pracowników:

I miejsce:        WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY "SPOŁEM",  KIELCE

Zwycięzcą konkursu "Buduj bezpiecznie" została firma BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA Oddział Budownictwa Ogólnego Południe w Krakowie za Budowę Centrum Komunikacyjnego
w Kielcach.

W tegorocznej edycji konkursu "Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy" przyznano
3 nagrody, 3 wyróżnienia i 4 dyplomy uczestnictwa w konkursie. Statuetki społeczni inspektorzy pracy odebrali z rąk okręgowego inspektora pracy w Kielcach Adama Derzy oraz przewodniczącego zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” Waldemara Bartosza i przewodniczącej Związku Zawodowego „Budowlani” Okręg Świętokrzyski Anny Bujnowskiej.

W trakcie uroczystości wręczono 19 Dyplomów PIP, w tym 14 mikroprzedsiębiorcom różnych branż i 5 zakładom usług leśnych oraz 7 zaświadczeń o udziale w programie prewencyjnym Prewencja wypadkowa”.

 

Okręgowy inspektor pracy podziękował uczestnikom programu edukacyjnego „Kultura Bezpieczeństwa” (w którym było zaangażowanych 126 nauczycieli z 30 szkół średnich oraz naukowcom z Wydziału Budownictwa Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach) oraz programu edukacyjnego z inicjatywy OIP Kielce „Razem dla bezpieczeństwa w powiecie kieleckim” (w którym zaangażowani byli nauczyciele z  41  placówek szkolnych funkcjonujących na terenie powiatu kieleckiego).

Na spotkaniu wyróżniono również 3 gospodarstwa rolne  biorące udział w programie  „Szanuj Życie w Gospodarstwie rolnym” .

Na zakończenie uroczystości okręgowy inspektor pracy Adam Derza podziękował wszystkim uczestnikom i podkreślił, że ważną rolę w działaniach prewencyjnych odgrywają tradycyjni partnerzy inspekcji pracy: urzędy i instytucje, związki zawodowe, organizacje pracowników
i pracodawców, organizacje branżowe. Kampanie
informacyjne i programy prewencyjne są istotnymi działaniami wspierającymi tradycyjne formy nadzorcze PIP. Dla nagrodzonych
i wyróżnionych troska o bezpieczeństwo pracujących, przestrzeganie przepisów prawa pracy nie stanowi tylko uciążliwego obowiązku, ale są świadomym wyborem. Zdeterminowana postawa wspomaga ważny proces eliminacji zagrożeń w środowisku pracy.

Na zakończenie uroczystości odbyły się występy artystyczny.   

Relacje z uroczystości przekazały lokalne media.GIP Przejdź do GIP Porady prawne

Kalendarium

PWŚCPSN
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234

Wypadki