• RSS
  • Wersja tekstowa
16.10.2019 Artykuł archiwalny

Wycieczka edukacyjna do gospodarstwa rolnego

W dniu 3 października 2019 roku z inicjatywy Okręgowego Inspektora Pracy w Kielcach Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rykoszynie zorganizowano wycieczkę dla uczniów do gospodarstwa rolnego Anny i Bogusława Piotrowskich z miejscowości Łosień w gminie Piekoszów. Celem wycieczki było zapoznanie dzieci z zagrożeniami wypadkowymi w gospodarstwach rolnych w ramach projektu edukacyjnego OIP w Kielcach „Razem dla bezpieczeństwa w powiecie kieleckim”. W gospodarstwie obecny był także Wójt Gminy Piekoszów.

Program koordynowany jest przez pracowników Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach po raz pierwszy, pod honorowym patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach oraz merytorycznym patronatem Starosty Powiatu Kieleckiego. Jego celem jest przybliżanie zasad bezpieczeństwa dzieci w placówkach oświatowych, w ruchu drogowym, w gospodarstwie rolnym oraz na wsi w czasie wakacji. Dominującą rolę w programie mają nauczyciele, którzy zostali wyposażeni w materiały edukacyjne i wydawnictwa oraz mogą korzystać ze spotkań szkoleniowych instytucji bezpieczeństwa publicznego: Okręgowego Inspektoratu Pracy, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Komendy Powiatowej Policji i Straży Pożarnej, Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego i Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego. W roku 2019 do programu przystąpiło 39 szkół podstawowych oraz 2 przedszkola samorządowe.

Gospodarstwo rolne Anny i Bogusława Piotrowskich z Łosienia w gminie Piekoszów prowadzi działalność na powierzchni powyżej 40 ha użytków rolnych i specjalizuje się w hodowli trzody chlewnej z przeznaczeniem na wyrób wędlin tradycyjnych w mini masarni oraz sprzedaż z gospodarstwa rolnego. Gospodarstwo w roku 2013 było laureatem wojewódzkiego konkursu „Piękna i bezpieczna zagroda – przyjazna środowisku”.

W trakcie spotkania w gospodarstwie 50 dzieci podzielono na dwie grupy, z których jedna zwiedzała gospodarstwo rolne. Dla drugiej zorganizowano zajęcia poznawania grzybów i zagrożeń podczas pobytu w lesie.