Festiwal Zdrowia w Busku Zdroju

W dniu 27 września 2019 roku w Sanatorium Marconi w Busku Zdroju odbyła się XVII edycja Festiwalu Zdrowia im. Zbigniewa Kociuby, którego współorganizatorem był Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach.

Podczas festiwalu prowadzone były wykłady, warsztaty w szkołach, pokazy ratownictwa medycznego i stoiska informacyjne różnych instytucji działających na rzecz ochrony zdrowia w województwie, a szczególnie w powiecie buskim.

Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek skierował list do Starosty Buskiego, w którym pogratulował organizatorom Festiwalu zorganizowania tak licznych i różnorodnych działań promujących zdrowie publiczne. Główny Inspektor Pracy wskazał, iż wiodącym działaniem Państwowej Inspekcji Pracy od wielu lat jest zapobieganie i ograniczanie zagrożeń dla zdrowia i życia w środowisku pracy na różnych płaszczyznach w tym także w ramach działań prewencyjnych i promocyjnych. List odczytał Adam Derza – Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach zorganizował punkt informacyjno-promocyjny Państwowej Inspekcji Pracy z wydawnictwami z zakresu prawa pracy i bhp.

W ramach działań edukacyjnych inspektor pracy Kamila Pawłowska przeprowadziła wykład na temat „Psychospołeczne warunki pracy; stres, mobbing i wypalenie zawodowe w pracy”.

Festiwal Zdrowia im. Zbigniewa Kociuby w Busku Zdroju odbył się pod honorowy patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego, Wojewody i Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz patronatem merytorycznym Dyrektora Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie.