• RSS
  • Wersja tekstowa
12.06.2019 Artykuł archiwalny

Dobre praktyki w Świętokrzyskiem

IMG4826

Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek wziął udział w konferencji nt. „Dobre praktyki w Świętokrzyskiem”, która odbyła się  7 czerwca 2019r. w Nowinach k/Kielc. Spotkanie zostało zorganizowane wspólnie  przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach i Dyckerhoff  Polska – Cementownia Nowiny Sp. z o. o. 

Konferencja była adresowana do przedsiębiorców województwa świętokrzyskiego i miała na celu  upowszechnianie wśród pracodawców dobrych praktyk poprawiających bezpieczeństwo pracy, prezentację  rozwiązań w tym zakresie przez firmy mające na tym polu doświadczenie i osiągające ogromne sukcesy.

IMG4703

W 2018r.  doceniono wkład firmy  DYCKERHOFF Polska – Cementownia Nowiny Sp. z o.o. w poprawę warunków i bezpieczeństwa pracy, przyznając w 2018r. prestiżową nagrodę -  statuetkę „Mecum Tutissimus Ibis” w konkursie Państwowej Inspekcji Pracy ,,Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Dyrektor generalny Krzysztof Kieres odebrał również nagrody z rąk przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" Piotra Dudy i przewodniczącego OPZZ Jana Guza.  

W konferencji wziął udział Wiesław Łyszczek, główny inspektor pracy oraz Iwona Hadacz, wicedyrektor Departamentu Kadr i Szkoleń w Głównym Inspektoracie Pracy, Adam Derza okręgowy inspektor pracy w Kielcach, Krzysztof Kieres dyrektor generalny Dyckerhoff Polska.

W wydarzeniu uczestniczyli również: doradca wojewody świętokrzyskiego Anna Paluch, dyrektor Delegatury NIK w Kielcach Grzegorz Walendzik,  świętokrzyski inspektor sanitarny Jarosław Ciura, dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy Artur Kudzia, świętokrzyski wojewódzki inspektor ochrony środowiska Witold Bruzda, dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach Zbigniew Wojciechowski, prezes Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan Marek Banasik, przewodnicząca Okręgu Świętokrzyskiego ZZ „Budowlani” Anna Bujnowska oraz  zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” Kazimierz  Pasternak.

Wśród uczestników spotkania znaleźli się także pracodawcy, przedstawiciele organizacji pracodawców, stowarzyszeń, służb bhp.

Konferencje rozpoczął główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek, który w swoim wystąpieniu podkreślił, że: „Innowacyjne rozwiązania techniczne czynią pracę łatwiejszą. Jednak nowe technologie czy urządzenia niosą ze sobą nowe zagrożenia i niebezpieczeństwa, przed którymi należy się umiejętnie zabezpieczać. Rozwijanie świadomości zagrożeń na stanowiskach pracy, inwestowanie w nowoczesne i bezpieczniejsze maszyny i technologie, prowadzi do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa pracy w polskich przedsiębiorstwach. Bardzo ważne jest bowiem dostrzeganie potrzeby tworzenia jednolitego i efektywnego systemu w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pracy, który ma realną szansę należycie funkcjonować w przedsiębiorstwach różnych gałęzi.” Dodał, że konferencja „będzie w przyszłości stanowić platformę wymiany wiedzy oraz cennych doświadczeń i z pewnością przyczyni się do wielu ważnych wniosków odnoszących się do praktycznego podejścia do kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy” .

IMG5023

Dyrektor generalny Dyckerhoff Polska Krzysztof Kieres podkreślił rolę i znaczenie współpracy z inspektorami pracy Okręgowego Inspektoratu pracy w Kielcach. Wskazał, że głównymi zadaniami dobrych praktyk są: dążenie do ograniczenia narażenia pracowników na zagrożenia i zmniejszenie wypadkowości, co powinno przełożyć się na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa i poprawę warunków pracy. Dobre praktyki to konkretne rozwiązania organizacyjne i techniczne zastosowane w ciągu wielu lat. Podziękował za wyróżnienie przez Państwową Inspekcję Pracy.

IMG4776

Anna Bujnowska podkreśliła, że Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach jest przykładem wypracowania dobrych relacji z partnerami społecznymi, co umożliwia efektywne długoletnie współdziałanie na rzecz ochrony pracy w regionie.

IMG4786-1

Na dobrą współpracę na rzecz bezpieczeństwa pracy i kształtowania kultury bezpieczeństwa wskazał również w swoim wystąpieniu Kazimierz Pasternak.

IMG4800-1

W trakcie spotkania prezes zarządu firmy PHP SUPON Sp. z o.o. w Kielcach Stanisław Rupniewski - laureat nagrody w konkursie PIP Pracodawca-Organizator Pracy Bezpiecznej - wskazał, że celem działania firmy jest pomoc w tworzeniu warunków eliminacji wielu zagrożeń zdrowia i życia obywateli oraz ochrony ich mienia. Zaznaczył, że od wielu lat kierowana przez niego firma znajduje się w czołówce  największych polskich firm w branży BHP i PPOŻ  oraz podejmuje działania na rzecz najnowocześniejszych rozwiązań.

IMG4819-1

List wojewody świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek do uczestników konferencji odczytała Anna Paluch. Wojewoda  podkreśliła w nim, że Państwowa Inspekcja Pracy konsekwentnie stoi na straży przestrzegania przepisów prawa i z całą stanowczością egzekwuje realizację podstawowych obowiązków pracodawców w zakresie zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Dodała, że edukacja w zakresie bezpieczeństwa pracy zasługuje na szczególne uznanie i zachęca do dalszych działań na rzecz poprawy warunków pracy.

Uczestnicy konferencji mieli okazję obejrzeć film prezentującą historię spółki Dyckerhoff Polska oraz jej obecne dokonania.

IMG4845

IMG4883

W trakcie konferencji nadinspektor pracy Tomasz Barański przedstawił  referat nt. „Analiza  przyczyn wypadków przy pracy w świetle kontroli Państwowej  Inspekcji Pracy – studium przypadku” , a Starszy inspektor pracy – główny specjalista Piotr Grabiński nt. Wymagania minimalne i zasadnicze dla maszyn i urządzeń – podstawy”. W trakcie prelekcji pokazano zdjęcia obrazujące nieprawidłowości na terenie kontrolowanych zakładów.

IMG4924

Po części merytorycznej  goście zwiedzili Cementownię, zaliczaną do grona najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych w naszym regionie.

IMG5016

Podsumowaniem zorganizowanej konferencji było wystąpienie okręgowego inspektora pracy w Kielcach Adama Derzy , który  wskazał na potrzebę  stałej popularyzacji dobrych praktyk w środowisku pracodawców, przyczyniającej się do poprawy poziomu bezpieczeństwa w zakładach pracy. Wyraził nadzieję, że spotkanie było inspiracją do dalszych skutecznych działań na rzecz poprawy warunków pracy w przedsiębiorstwach funkcjonujących w regionie świętokrzyskim. Zaprosił również przedsiębiorców na kolejną konferencję promującą dobre praktyki w przyszłym roku.

Na stoiskach Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach i PUH SUPON rozpowszechniano materiały informacyjne oraz artykuły związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.

 

 

 GIP Przejdź do GIP Porady prawne

Kalendarium

PWŚCPSN
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234

Wypadki