Działania edukacyjne dla studentów Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach

     W dniu 29 maja 2019r. na Wydziale Budownictwa Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach pod patronatem Pani Marii Zuby Posła na Sejm RP oraz Sekretarza Rady Ochrony Pracy,  Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach zorganizował „Dzień bezpieczeństwa, zdrowia i doradztwa zawodowego”.

W ramach działań edukacyjnych w tym dniu zorganizowano :

W konkursie wiedzy uczestniczyło 83 studentów Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Przygotowując się do konkursu studenci  mieli dostęp do bazy pytań oraz wydawnictw Państwowej Inspekcji Pracy. Ponadto studenci uczestniczyli w wykładach, które przeprowadziła dr Anna Kotwa - nauczyciel akademicki Politechniki Świętokrzyskiej i jednocześnie koordynator programu edukacyjnego Państwowej Inspekcji Pracy pod nazwą „Kultura bezpieczeństwa”.

Dla trzech laureatów ufundowano nagrody rzeczowe oraz puchar, które wręczyła Pani Maria Zuba Poseł na Sejm RP wraz z Adamem Derza Okręgowym Inspektorem Pracy w Kielcach. Ponadto siedmiu uczestników konkursu otrzymało wyróżnienia.

IMG8202