Współpraca z Zakłądem Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach

      W ramach współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach Inspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach przeprowadził  w Oddziale ZUS w Kielcach w okresie styczeń – marzec 2019 r. dziesięć szkoleń w których łącznie uczestniczyło 387 pracodawców oraz ich przedstawicieli.

Tematyka szkoleń obejmowała zagadnienia związane z obowiązującymi od 1 stycznia 2019r. nowymi regulacjami prawnymi w przedmiocie prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym akt osobowych pracowników, okresami ich przechowywania oraz digitalizacją dokumentacji pracowniczej.