Razem dla bezpieczeństwa w powiecie kieleckim

    W dniu 29 marca 2019 roku w sali audytoryjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach odbyło się seminarium pod hasłem „Razem dla bezpieczeństwa w powiecie kieleckim”, w którym uczestniczyło 41 nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli z terenu powiatu kieleckiego. Przedsięwzięcie jest realizowane pod honorowym patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty oraz merytorycznym patronatem Starosty Powiatu Kieleckiego.  Celem projektu jest przybliżenie zasad bezpieczeństwa dzieci w placówkach oświatowych, w ruchu drogowym, w gospodarstwie rolnym oraz w czasie wakacji.

      W seminarium uczestniczyli: Adam Derza – Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach, Mariusz Ściana – Członek Zarządu Starostwa Powiatowego i Tadeusz Jakubowski – dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach. 

IMG7195 KOMPR
Podczas seminariom przedstawiciele instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego wygłosili n/w wykłady: