• RSS
 • Wersja tekstowa
20.03.2019 Artykuł archiwalny

XXV Targi AGROTECH i LAS-EXPO - Kielce 2019

     Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek 15 marca 2019 r. wziął udział w uroczystym otwarciu jubileuszowych 25. Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH oraz 19. Targów Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi LAS-EXPO
w Kielcach.

Gośćmi oficjalnego otwarcia jubileuszowych 25. Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH oraz 19. Targów Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi LAS-EXPO - dnia 15 marca br. - byli:  wiceprezes Rady Ministrów Beata Szydło, minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski, dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych Andrzej Matysiak, wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek, marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek, przewodniczący Rady Miasta Kielce Kamil Suchański oraz wiceprezydent Kielc Marcin Różycki. 

 

Premier Beata Szydło podkreśliła fakt, iż sytuacja polskiego rolnictwa jest silnie uwarunkowana kondycją rynku globalnego i w dużej mierze determinowana przez politykę Unii Europejskiej. Premier przybliżyła uczestnikom kwestię otwarcia na programy wsparcia polskiej wsi, zrealizowane dotychczas przez rząd.

IMG4095-1
 

     Główny inspektor pracy wskazał w przemówieniu na zagrożenia występujące w środowisku pracy oraz wagę legalnego zatrudnienia w rolnictwie. Podziękował  za dotychczasową, cenną i owocną, współpracę partnerom Państwowej Inspekcji Pracy, wymieniając Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Straż Graniczną, Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

IMG4120-1
 

Po dokonaniu oficjalnego otwarcia, goście zwiedzali ekspozycję targów AGROTECH i LAS-EXPO.

Główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek wziął udział w konferencji „Bezpieczne i legalne zatrudnienie cudzoziemców w rolnictwie” - zorganizowanej przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach przy udziale: Placówki Straży Granicznej, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach w Kielcach.

IMG4232
 

 

W konferencji uczestniczyło ponad 130 osób, w tym przedstawiciele współdziałających z Państwową Inspekcją pracy organów kontroli i nadzoru oraz związków zawodowych, rolnicy, przedsiębiorcy rolni, uczniowie szkół rolniczych, nauczyciele.

 

Prowadzący konferencję nadinspektor pracy Tomasz Barański przywitał gości: prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Aleksandrę Hadzik, zastępcę prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Andrzeja Knecia, wicewojewodę świętokrzyskiego Bartłomieja Dorywalskiego, Duszpasterza Rolników Diecezji Kieleckiej księdza kanonika Tadeusza Szlachtę, zastępcę dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców  Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Michała Gałczyńskiego, dyrektora Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach Tadeusza Jakubowskiego, przewodniczącego Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” Waldemara Bartosza, zastępców Przewodniczącego Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” Kazimierza Pasternaka i Mieczysława Gójskiego oraz Okręgowego Inspektora Pracy w Lublinie Małgorzatę Wojdę, Okręgowego Inspektora Pracy w Krakowie Józefa Bajdela i Okręgowego Inspektora Pracy w Rzeszowie Piotra Dziubkowskiego.

 

Inaugurując konferencję Główny Inspektor Pracy zwrócił uwagę na potrzebę ograniczenia szarej strefy w rolnictwie oraz konieczność podniesienia świadomości w zakresie zatrudnienia i zapewnienia bezpiecznych warunków pracy w rolnictwie.

Okręgowy inspektor pracy w Kielcach Adam Derza w swoim wystąpieniu podkreślił, że inspekcja pracy podejmuje wiele działań prewencyjnych skierowanych na pogłębienie wiedzy w zakresie legalnego zatrudniania cudzoziemców przy pracach sezonowych w rolnictwie.

IMG4284
 

W trakcie konferencji Wiesław Łyszczek wręczył akty powołania członkom Wojewódzkiej Komisji do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie Indywidualnym przy Okręgowym Inspektoracie Pracy w Kielcach. Główny Inspektor Pracy wyraził przekonanie, że wypracowane na posiedzeniach wnioski i podjęte inicjatywy przyczynią się do dalszego ograniczania zagrożeń wypadkowych w rolnictwie indywidualnym.

IMG4254
 

W części merytorycznej konferencji przedstawiono wykłady:

 • „Dokumenty uprawniające do legalnego pobytu i pracy sezonowej cudzoziemca w rolnictwie na terytorium RP” – chorąży sztabowy Straży Granicznej Robert Ziarko z Placówki Straży Granicznej w Kielcach.

  IMG4258

   

 • „Procedura uzyskania przez cudzoziemców zezwolenia na pracę sezonową
  w rolnictwie” -
  kierownik referatu Pośrednictwa Pracy Powiatowego Urzędu Pracy
  w Kielcach Michał Gaweł,

  IMG4266

   

 • „Zatrudnienie i ubezpieczenie pomocnika rolnika w gospodarstwach rolnych” -  kierownik Prewencji i Rehabilitacji Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach Beata Milewicz,

  IMG4273

   

 • „Obowiązki pracodawcy przy zatrudnieniu pracowników sezonowych
  w rolnictwie”
  - Zastępca do spraw nadzoru Okręgowego Inspektora Pracy w Kielcach Grzegorz Kwiatek.

IMG4280

 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach zorganizował w Centrum Kongresowym stoisko informacyjne, na którym udzielano porad prawnych, udostępniano wydawnictwa prewencyjne PIP oraz okolicznościowe ulotki informacyjne. Dodatkową atrakcją dla odwiedzających była wystawa „Państwowa Inspekcja Pracy – od wieku na rzecz ochrony pracy”, zaprezentowana z okazji 100-lecia istnienia Państwowej Inspekcji Pracy.

IMG4178-1

 GIP Przejdź do GIP Porady prawne

Kalendarium

PWŚCPSN
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234

Wypadki