Porozumienie z Komendantem Karpackiego Oddziału Straży Granicznej

W dniu 12 marca 2019 r. Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach Adam Derza podpisał z Komendantem Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu, płk. SG Stanisławem Laciugą

IMG7116kompr

porozumienie w sprawie wspólnych działań i inicjatyw mających na celu zapobieganie i zwalczanie powierzania nielegalnego wykonywania pracy cudzoziemcom, nielegalnego wykonywania pracy i pobytu cudzoziemców, naruszania praw cudzoziemców związanych z wykonywaniem pracy zarobkowej oraz handlu ludźmi do pracy przymusowej. Porozumienie zawarto na czas nieokreślony.

IMG7121kompr