Dodano: 10 czerwca 2024
0:23 minut
widok ogólny podczas zajęć

W dniu 5 czerwca 2024 r. nasi pracownicy przeprowadzili zajęcia lekcyjne dla uczniów klas I-III oraz VII-VIII ze Szkoły Podstawowej w Nowej Słupi. Zajęcia tematyką objęły Bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym oraz podstawy Prawa Pracy (dla klas starszych). 
Dla uczniów przewidziano również konkursy z nagrodami (gadżety OIP w Kielcach) oraz bezpłatne wydawnictwa PIP o ww. tematyce, co zmobilizowało dzieci i młodzież do aktywnego uczestnictwa w zajęciach.