Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 9 października 2023
1:40 minut

Rzecznik  prasowy OIP Kielce Barbara Kaszycka 27 września 2023r. uczestniczyła w porannej rozmowie  Radia eM Kielce. Audycje prowadziła redaktor Katarzyna Bernat. 

Rozmowa dotyczyła aktualnych zagadnień prawa pracy. Poruszono następujące problemy.

Pracując nie można zapomnieć o wypoczynku. Każdej osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę przysługuje płatny i nieprzerwany urlop wypoczynkowy. W trakcie audycji przypomniano, że pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi zaległego urlopu wypoczynkowego za rok poprzedni, najpóźniej do 30 września. Warunek ten będzie spełniony, jeżeli pracownik rozpocznie wykorzystywanie np. urlopu za 2022r.  najpóźniej 30 września 2023 r. 

Zgodnie z wprowadzonymi w tym roku przepisami kodeksu pracy pracodawca nie musi wprowadzać pracy zdalnej. Jednak pracownikom będą przysługiwały 24 dni w roku kalendarzowym tzw. okazjonalnej pracy zdalnej.
Sąd Najwyższy przychylił się do stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, wskazującego, że uruchomienie wypożyczalni sprzętu sportowego, czy biblioteki, w placówce która zasadniczo jest nastawiona na handel, aby prowadzić działalność handlową w niedziele, stanowi obejście prawa. W wyroku z 13 września 2023 r. (III KK 155/23) Sąd Najwyższy wskazał, że zorganizowanie w sklepie nastawionym na sprzedaż alkoholu, wypożyczalni sprzętu sportowego nie stanowi podstawy do zastosowania wyjątku od zakazu handlu w niedziele, który zezwala na taki handel w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku.
Rzecznik prasowy OIP przedstawiła również działania informacyjno-edukacyjne PIP prowadzone przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach, w tym założenia kampanii „Budowa. STOP wypadkom!”, programu skierowanego do sektora mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw - „Zdobądź Dyplom PIP” oraz „Kształtowanie kultury bezpieczeństwa wśród młodzieży” i „Legitna praca”. 

Radio eM Kielce od wielu podejmuje działania medialne na rzecz promowania tematyki działalności prewencyjno – promocyjnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach, jak również propagowania informacji dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawnej ochrony pracy.

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu