Dodano: 23 października 2023
1:28 minut
NAGRODZENI PAMIĄTKOWYMI MEDALAMI

Uroczystość zorganizowana przez Okręg Świętokrzyski ZZ „Budowlani”, była okazją do  spotkania przedstawicieli środowisk budowlanych i wymiany poglądów.
Do uczestników Okręgowego Dnia Budowlanych skierował list p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Kielcach Jacek Golmento, wskazując w nim m.in.: „Jednym z trzech strategicznych zadań Państwowej Inspekcji Pracy na lata 2022-2024 jest kontrola i prewencja wypadkowa w sektorze budowlanym. Dążymy do podnoszenia standardów ochrony pracy w małych firmach budowlanych, inspirując pracodawców do rzetelnego wypełniania obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz sprawowania kompleksowego nadzoru nad wykonywaną przez nich pracą”.
W części oficjalnej Przewodnicząca Okręgu Świętokrzyskiego Anna Bujnowska podziękowała za liczny udział w uroczystości. Podkreśliła wagę obchodów Okręgowego Dnia Budowlanych oraz zaznaczyła, że Okręg Świętokrzyski koncentruje się w swojej pracy na zaangażowaniu w dialog społeczny i promowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa  pracy.
Wiceprzewodniczący Związku „ZZ Budowlani” Tomasz Nagórka przekazał życzenia od Przewodniczącego Związku Zbigniewa Janowskiego oraz podziękował za bieżącą współpracę Zarządu Krajowego z Okręgiem Świętokrzyskim. W liście kierowanym do uczestników Dnia Budowlanych Przewodniczący „Budowlanych” podkreślił: „Uczestniczyliśmy w pracach nad zmianą prawa zamówień publicznych w zakresie robót budowlanych i wprowadzania klauzul społecznych dot. m.in. uregulowanych form zatrudnienia. Byliśmy przez 6 lat liderem projektu Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie, która integruje działania na rzecz promowania rozwoju kwalifikacji”.

W trakcie uroczystości wręczono pamiątkowe grawertony i medale 130-lecia Ruchu Zawodowego Budowlanych w Polsce. Medal otrzymała m.in. Barbara Kaszycka – reprezentująca Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach.