Dodano: 21 sierpnia 2023
0:56 minut
Widok ogólny sali i uczestników

W dniu 4 sierpnia 2023 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach przeprowadził szkolenie dla 15 pracodawców dotyczące obowiązków pracodawcy przy zatrudnianiu pracowników młodocianych oraz najważniejszych zmian w prawie pracy w 2023 r. Szkolenie przeprowadzono z inicjatywy Komendy Ochotniczego Hufca Pracy w Skarżysku Kamiennej w ramach kampanii Państwowej Inspekcji Pracy pod nazwa  "Legitna praca".
Problematyka zatrudnienia pracowników młodocianych jest ważnym elementem przygotowania zawodowego młodocianych. W ramach szkolenia zapoznano pracodawców z najważniejszymi obowiązkami w zakresie zatrudniania pracowników młodocianych, tj.:
•    Zapewnienie pomocy w przystosowaniu młodocianego do właściwego wykonywania pracy,
•    Założenie i prowadzenie akt osobowych,
•    Organizowanie i realizowanie kształcenia zawodowego młodocianych,
•    Prowadzenie ewidencji – wykazu pracowników młodocianych,
•    Przekazywanie informacji o ryzyku zawodowym i zasadach ochrony przed zagrożeniami,
•    Zaopatrzenie młodocianego w sprzęt ochrony osobistej, odzież ochronną i roboczą, narzędzia pracy, materiały i inne potrzebne urządzenia.
Uczestnicy szkolenia otrzymali wydawnictwa Państwowej Inspekcji Pracy w tym dotyczące zatrudniania pracowników młodocianych i dostosowania zakładu pracy do przestrzegania przepisów prawa pracy.

Galeria