Dodano: 23 maja 2024
0:44 minut

W ramach działań prewencyjnych, Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach we współpracy z Politechniką Świętokrzyską organizuje cykl szkoleń dla studentów oraz pracowników uczelni zzakresu: "Przeciwdziałania mobbingowi i innym zagrożeniom psychospołecznym w miejscu pracy". W dniu 20.05.2024 r. odbyło się pierwsze z trzech spotkań, w którym uczestniczyli pracownicy uczelni m.in.: dr hab. Agnieszka Piotrowska Piątek, prof. PŚk, pełnomocnik rektora ds. równego traktowania, członkowie Komisji ds. zapobiegania i przeciwdziałania mobbingowi i molestowaniu a także przedstawiciele samorządu studenckiego. 
W trakcie zajęć inspektor pracy, psycholog Kamila Pawłowska przedstawiła prawne i psychologiczne aspekty mobbingu i dyskryminacji oraz poinformowała o sposobach przeciwdziałania występowaniu tych negatywnych zjawisk. Kolejne szkolenia odbędą się w dniach 22 oraz 27 maja. 
Zajęcia organizowane są w formie stacjonarnej oraz online – dla pracowników i studentów Politechniki. 

Galeria